Hjem

Hvad kan du finde på hjemmesiden?

Hjemmesiden vil have praksisberetninger fra dagtilbud, som er optaget af og arbejder målrettet med udviklingen samspillet mellem voksne og børn

 

Her vil være eksempler på hvordan ændringer i struktureringen af fx frokoststunden, garderobesituationen og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter har løftet samspillet og derved udvidet, hvad det bliver muligt for børn at opleve og erfare i dagtilbuddet.

 

Hjemmesiden har også link til relevante ressourcer af artikler og hjemmesider, hvor der kan hentes yderligere inspiration omw emnet. Vi har desuden oprettet vores egen facebookgruppe med titlen ’pædagogisk nærvær’, hvor alle kan bidrage med inspiration og viden på området.

Velkommen til Pædagogisk Nærvær

Velkommen til dig som er interesseret i det pædagogiske samspil med børn og små børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud. Denne hjemmeside sætter fokus på det gode voksen-barn samspil og pædagogisk nærvær som et centralt aspekt af disse samspilsprocesser.

På hjemmesiden samler vi bl.a. praksisbeskrivelser og cases vedrørende pædagoger, medhjælpere og dagplejers arbejde med pædagogisk nærvær i samspillet med børnene.

"Nærvær er en af de mest dyrebare gaver vi kan give andre"

 

Janet Spiegal mobil: 20 85 22 48 Email: Janet@human-development.dk

Lone Svinth mobil: 41 41 03 07 Email: Lone@svinth.com

Copyright © All Rights Reserved